Tumblr Mouse Cursors
rachunek-sumienia:

✖

"

Pustka.

Spa­dam w dół. Ciem­no,sucho, niep­rzy­jem­nie. Ja­kaś ot­chłań ni­cości, pus­tka w pus­tce. Głucha cisza. Przes­trzeń bez śla­du życia. Tyl­ko ja. Sa­ma. Zim­no, zim­no je­dynie mnie otacza. Otu­la mnie jak często Ty, tyl­ko od Ciebie bi­je ciepło. Tu­taj jest strasznie. Jak z naj­gor­sze­go hor­ro­ru.

To tyl­ko sen jed­nak mo­ja dusza jest po­dob­na.

"

Kill me…
rock-style-fashion:

ROCK STYLE FASHION
Po­woli pod­ci­nali jej skrzydła… Ale i tak się wzbiła na ich strzępkach.